اطلاعات تماس

اطلاعات تماس ساختمان مرکزی

نشانی :

  • لامرد –  بلوار معلم – بعد از پل توکلی  – موسسه آموزش عالی تابناک

کد پستی:  ۷۱۲۸۴ – ۷۴۳۴۱

اطلاعات تماس :

  • فکس : ۵۲۷۳۰۲۱۹ – ۰۷۱

  • تلفن : ۱۹-۵۲۷۳۰۲۱۷ – ۰۷۱