آخرین خبرها

رشته های دانشگاه

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 • مهندسی عمران – سازه
 • مهندسی معماری (جدید)
 • مهندسی ایمنی صنعتی (جدید)

 

مقطع کاردانی ناپیوسته

 • کاردان فنی صنابع – ایمنی صنعتی
 • کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

مقطع کاردانی پیوسته

 • کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
 • الکتروتکنیک – برق صنعتی
 • کامپیوتر – نرم افزار
 • کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
 • کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی – حسابداری (جدید)

مقطع کارشناسی پیوسته

 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی عمران

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 • مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار
 • مهندسی تکنولوژ نرم افزار کامپیوتر (جدید)
 • مدیریت بازرگانی (جدید)
 • مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید – ماشین ابزار (مکانیک)
 • مهندسی تکنولوژی عمران-عمران
 • مهندسی تکنولوژی عمران – آب و فاضلاب
 • مهندسی تکنولوژی ساختمان
 • مهندسی تکنولوژی  معماری
 • مهندسی تکنولوژی شهرسازی
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری