سرفصل دروس

 

سـرفـصـل دروس

ردیف مقطع و رشته
دانلود
 مقطع کاردانی ناپیوسته
۱ کاردانی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار دانلود (PDF)
2 کاردانی ناپیوسته عمران دانلود (PDF)
مقطع کاردانی پیوسته
۳ کاردانی پیوسته ساختمان دانلود (PDF)
4 کاردانی پیوسته الکترونیک – برق صنعتی دانلود (PDF)
5 کاردانی پیوسته کامپیوتر – نرم افزار دانلود (PDF)
مقطع کارشناسی پیوسته
۶ کارشناسی مهندسی مکانیک دانلود (PDF)
7 کارشناسی مهندسی صنایع دانلود (PDF)
8 کارشناسی مهندسی عمران دانلود (PDF)
مقطع کارشناسی ناپیوسته
۹ کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار دانلود (PDF)
10 کارشناسی ناپیوسته مهندسی ساخت و تولید – ماشین ابزار دانلود (PDF)
11 کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران-عمران دانلود (PDF)
12 کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران  – آب و فاضلاب دانلود (PDF)
13 کارشناسی ناپیوسته مهندسی ساختمان دانلود (PDF)
14 کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری دانلود (PDF)
15 کارشناسی ناپیوسته مهندسی  الکترونیک دانلود (PDF)
16 کارشناسی ناپیوسته مهندسی  برق – قدرت دانلود (PDF)
17 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری دانلود (PDF)
18 کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی دانلود (PDF)