اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد ترم ۹۴۱

باطلاع کلیه دانشجویان می رساند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از روز شنبه ۲۱ شهریورماه شروع می گردد که اطلاعیه کامل آن بهمراه زمان دقیق انتخاب واحد گروه های مختلف متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین ببینید

تصویب رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی این دانشگاه به …