اطلاعیه انتخاب واحد با تأخیر

 

باطلاع کلیه دانشجوان مقاطع مختلف می رساند سامانه انتخاب واحد دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ بمدت ۲۴ ساعت فعال می گردد. لذا کلیه دانشجویانی که تاکنون به هر دلیل امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم نگردیده است می توانند نسبت به تکمیل انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

همچنین ببینید

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با همکاری مرکز آموزش فنی حرفه ای