اطلاعیه انتخاب واحد با تأخیر

 

باطلاع کلیه دانشجوان مقاطع مختلف می رساند سامانه انتخاب واحد دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ بمدت ۲۴ ساعت فعال می گردد. لذا کلیه دانشجویانی که تاکنون به هر دلیل امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم نگردیده است می توانند نسبت به تکمیل انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

همچنین ببینید

تصویب رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی این دانشگاه به …