حذف و اضافه انتخاب واحد

باطلاع تمامی دانشجویان می رساند حذف  و اضافه دروس در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴ بصورت اینترنتی برگزار می گردد. لذا سیستم انتخاب واحد در روز ۱۳ مهرماه ساعت ۱۲ ظهر بمدت ۲۴ ساعت جهت انجام حذف و اضافه دروس فعال می باشد. بدیهی است حذف و اضافه قابل تمدید نبوده و پس از آن هیچگونه تغییری در لیست انتخاب واحد دانشجویان مجاز نخواهد بود.

 

همچنین ببینید

تصویب رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری رشته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی این دانشگاه به …