بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه ام ابیها (س) سیگار از دانشگاه

با هدف معرفی رشته‌های تحصیلی و امکانات دانشگاه تابناک به دانش آموزان دختر دبیرستانی با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه و همکاران روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۷ تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ام ابیها ( س)  دهستان سیگار جهت بازدید در دانشگاه تابناک حضور یافتند.
در این بازدید که جمعی از مسئولان و کارمندان نیز حضور داشتند رشته‌ها و گرایش های درسی به ایشان معرفی شده و سپس از نزدیک با امکانات مختلفی نظیر آزمایشگاه ها، سایت های کامپیوتر و کتابخانه نیز آشنا شدند.

لازم به ذکر است بازدید دانش آموزان مدارس شهرستان از واحدهای مختلف دانشگاه تابناک، به صورت دوره ای و با هماهنگی قبلی با دانشگاه انجام می شود.

همچنین ببینید

تجلیل از نفرات برتر آموزشی و پژوهشی دانشگاه تابناک

مراسم تجلیل از نفرات برتر آموزشی پژوهشی دانشگاه تابناک برگزار گردید .  در این مراسم …