بازدید دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی از دانشگاه

با هدف معرفی رشته‌های تحصیلی و امکانات دانشگاه تابناک به دانش آموزان  دبیرستانی و هنرستانی با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه و همکاران در دهه دوم اردیبهشت ماه تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه زینبیه ، هنرستان دخترانه کاردانش  و هنرستان پسرانه کاردانش جهت بازدید در دانشگاه تابناک حضور یافتند.
در این بازدیدها که جمعی از مسئولان و کارمندان نیز حضور داشتند رشته‌ها و گرایش های درسی به ایشان معرفی شده و سپس از نزدیک با امکانات مختلفی نظیر آزمایشگاه ها، سایت های کامپیوتر و کتابخانه نیز آشنا شدند.

لازم به ذکر است بازدید دانش آموزان مدارس شهرستان از واحدهای مختلف دانشگاه تابناک، به صورت دوره ای و با هماهنگی قبلی با دانشگاه انجام می شود.

دبیرستان دخترانه زینبیه

 

هنرستان دخترانه کاردانش

 

 

هنرستان پسرانه کاردانش شهید آوینی

همچنین ببینید

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه ام ابیها (س) سیگار از دانشگاه

با هدف معرفی رشته‌های تحصیلی و امکانات دانشگاه تابناک به دانش آموزان دختر دبیرستانی با …