تغییرات تاریخ های امتحانات پایان ترم

اساتید و دانشجویان گرامی

 احتراماً با توجه به مشکلات که در بروزرسانی سامانه آموزشی دانشگاه بوجود آمده است به همین منظور امتحانات تاریخ­های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ بهمن ماه به ترتیب طبق برنامه زیر به ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه تغییر پیدا کرد. (ضمنا ساعت امتحان طبق ساعت اعلامی قبل می ­باشد)

 

تاریخ جدید تاریخ قبل نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۰۸:۰۰ تا حسن صفری آئین زندگی اخلاق کاربردی ۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۰۸:۰۰ تا غلامرضا صفری اندیشه اسلامی (۲) ۲
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۱۰:۰۰ تا غلامعباس زارعی انقلاب اسلامی و ریشه های آن ۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۱۲:۰۰ تا ابراهیم صفری تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۱۴:۰۰ تا دکترسیدعلی هاشمی زاده تفسیر موضوعی قرآن ۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه انصاری روانشناسی صنعتی ۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا حسن صفری اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی ۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا محمد کاظمی شبکه های محلی کامپیوتری ۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا دکترسیدعلی هاشمی زاده اصول فقه ۲ ۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه انصاری روانشناسی اجتماعی کاربردی ۱۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا غلامعباس انصاری دانش خانواده و جمعیت ۱۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا ابراهیم اکبری آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ۱۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافری معادلات دیفرانسیل ۱۳
تاریخ جدید تاریخ قبل نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا  بشارت نیا مبانی دیجیتال ۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا مهدی جعفری ایمنی در حمل و نقل مواد و خدمات عمومی ۱۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا محبوبه حسینی متون روانشناسی به انگلیسی ۲ ۱۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا مرتضی شکوهی آیین دادرسی کیفری ۱۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا عبدالرضا باقری بازاریابی بین الملل ۱۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافری ریاضی عمومی (۲) ۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا سلمان پاسلاری مبانی راهنمایی و مشاوره ۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافری ریاضی عمومی (۱) ۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافری ریاضی پیش دانشگاهی ۲۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا ابراهیم اکبری روانشناسی تحولی ۲ ۲۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سیدعباس موسوی ساختمانهای فولادی ۲۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا محمود نامجونسب بیماری های شغلی ۲۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا خانم مهندس محبوبه صفری برنامه نویسی مبتنی بر وب ۲۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سیدعبدالمحمد فاطمی روش های طراحی و تولید صنعتی ۲۷
محل کلاس روز امتحان نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا دکتر حسین کریمی برنامه سازی سیستم ۲۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا داوود  امینی سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله ۲۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سید مصطفی فاطمی نژاد ارتعاشات مکانیکی ۳۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافری محاسبات عددی ۳۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سلمان پاسلاری توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه ۳۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه محمدی اقتصاد مهندسی ۳۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه انصاری روانشناسی تربیتی ۳۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا طیبه بشارت نیا کنترل صنعتی ۳۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا زهیر نیک آیین حقوق کار ۳۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا دکتر الله مراد کشاورز حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۳۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا ابوالقاسم محمدی فیزیک عمومی (۲) ۳۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا سیدعبدالمحمد فاطمی آشنایی با معماری اسلامی ۱ ۳۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا عباس علیزاده تحلیل اثربخشی سیستم های ایمنی ۴۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا ابوالقاسم محمدی فیزیک پیش دانشگاهی ۴۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا شعبان حیاتی ماشین های الکتریکیDC 42
محل کلاس روز امتحان نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا ابراهیم اکبری فیزیولوژی اعصاب و غدد ۴۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا عبدالرضا باقری تحقیقات بازاریابی ۴۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا محمد علینژاد کنترل کیفیت ۴۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا دکترصادق زمانی مبانی نظری معماری ۴۶
۴۷

 

همچنین ببینید

لینک کلاس های آنلاین نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ ( سامانه اسکای روم)

دانشجویان گرامی لطفاً قبل از ورود به کلاس به نکات مهم زیر توجه نمائید: *** …