لینک کلاس های آنلاین نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ ( سامانه اسکای روم)

دانشجویان گرامی لطفاً قبل از ورود به کلاس به نکات مهم زیر توجه نمائید:

*** ورود به اتاق کلاس های آنلاین نیاز به نرم افزار خاصی ندارد. صرفا از آخرین نسخه های مرورگرهای فایر فاکس یا کروم برای اتصال به کلاس های آنلاین استفاده نمایید. 

*** برای ورود به کلاس های آنلاین بر روی لینک های زیر کلیک کنید و سپس از طریق گزینه میهمان  ابتدا نام و نام خانوادگی خود را نوشته و وارد کلاس آنلاین خود شوید.

لینک کلاس های آنلاین نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ ( سامانه اسکای روم)


نام استاد

لینک کلاس ها

 

۱ دکتر سید علی هاشمی زاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

2 عبدالرضا باقری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

3 نجمه بدیعی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

4 دکتر دوازده امامی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak2

5 دکتر احمد توانا

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak3

6 احسان صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4

7 امیر علی صفری زاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4

8 عباس علیزاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4

9 دکتر محمد باقر عامری نیا

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak5

10 دکتر فتاح جعفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak6

11 دکتر رحیمیان

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak7

12 دکترهوشنگ مالکی مقدم

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak8

13 دکترمحمود  ملکی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak9

14 دکتر فرخ اورنگ

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak10

15 خانم بشارت نیا

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak11

16 خانم محبوبه صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak11

17 مسعود حافظی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak12

18

حبیب اله آهار

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak13

19 خلیل علینژاد

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

20 محمد علینژاد

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

21 خانم زلیخا غفاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

22 سید عبدالمحمد فاطمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

23 خانم فاطمه انصاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

24 عبدالرسول رحمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak15

25 غلامعباس زارعی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

26 جعفر راستی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

27 یوسف راستی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

28 دکتر صادق زمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

29 دکتر علی زمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

30 خانم محبوبه حسینی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

31 مرتضی شکوهی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

32 عابس شیرپور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

33 خانم زهرا صادقی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20

34 مصطفی صفایی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18

35 غلامرضا صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18

36 ابراهیم صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18

37

دکتر قائدیان

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak19

38

عقیل ملکی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20

39 دکتر مصطفی عباسی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak21

40 ابوالقاسم محمدی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak22

41 خانم مینا مددی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak22

42 اکبر مقیمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak22

43 فرهاد ملایی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak23

44 دکتر محمد علی علی پور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak24

45 دکتر فرج اله علیپور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak25

46 دکتر کامبیز قویمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak26

47 فریبرز کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak27

48 دکتر حمید کریمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak28

49

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak29

50

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak30

51 سید علی اکبر موسوی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

52 حسین منصوری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

53 دکتر ابوالقاسم میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

54 محمود نامجو نسب

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

55 حمید رضا نورآفشان

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak32

56 خانم صفیه نوروزی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak32

57 داریوش حیدری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak33

58  ناصر حسین پور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34

59 سلمان پاسلاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34

60 مهدی جعفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34

61 ابراهیم اکبری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak35

62 سید محمد صادق حقایقی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak35

63 حمزه احمدی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

64 دکتر ستاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

65 مهدی شکیب

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

66 مسعود صادقی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

67 سید حسن احمدی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

68 علی پاکدل

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

69 خانم زبیده خضری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

70 عباس رحمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

71 خانم فاطمه صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

72 دکتر حسین کریمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

73 دکتر اله مراد کشاورز

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

74 مرتضی کمانکش

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

75 خانم فاطمه محمدی


عادل کولک

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38


https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

76 غلامعباس انصاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak39

77 دکتر صادق غافری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak40

78 سید عباس موسوی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak41

79 خانم معصومه عزیزی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak42

80 دکتر سید عماد الدین علوی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak43

همچنین ببینید

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹