ثبت نام کشوری دوره مجازی طرح ولایت (ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر)

 

دوره مجازی طرح ولایت بنیاد جدید

همچنین ببینید

ثبت نام وام دانشجویی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شروع ثبت نام وام دانشجویی شهریه از روز دوشنبه 1401/12/15 تا روز جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ آیین نامه پرداخت و بازپرداخت …