تماس با ما

اطلاعات تماس ساختمان مرکزی

نشانی :

لامرد – شهرک ولیعصر، معبر ماقبل آخر، کوچه ۵ ولیعصر، معبر آخر کوچه محبان الرضا

کد پستی:  ۷۱۲۸۴ – ۷۴۳۴۱

اطلاعات تماس :

    تلفن :   ۱۹-۵۲۷۳۰۲۱۷ – ۰۷۱    /  ۵۲۷۳۰۸۰۰ – ۰۷۱

   دور نویس : ۵۲۷۳۱۱۱۳ – ۰۷۱

 واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آموزش

۱۰۵

۰۷۱۵۲۷۳۰۸۰۰

فارغ التحصیلان

۱۰۳

۰۷۱۵۲۷۳۰۱۱۳

امور مالی

۱۰۶ – ۱۱۶

امور فرهنگی

۱۰۶

فناوری اطلاعات

۱۰۸