کتابخانه

کتابـخانه موسسه آموزش عالی تابناک از بدو تاسیس این مؤسسه درسال ۱۳۸۵  شروع به کار نموده است. منابع کتابخانه موسسه شامـل کتابهای فارسی، لاتین،  مرجع ، مجلات فارسی و لاتیـن و  هم چنین پروژه‌ها و  پایان نامه‌های تحصیـلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی  می‌باشندجستجوی منابع درکتابخانه  با بهره گیری از سیستم  نرم افـزاری صورت می‌گیرد. فضای کتابـخانه متشکل از یک مخزن ، دو سالـن مطالـعه  ویژه خواهـران  و  برادران  دانشجو  و همچنین دارای یک سالن مطالـعه مرجع، جهت مطالعه کتابـهای مرجع و پایان نامه و نشریات می‌باشد.

بخش امانت مجموعه ۶۲۴۰ نسخه کتاب فارسی و لاتین به صورت مخزن باز به ارائه خدمات پرداخته و فعالیت‌های امانت و بازگشت کتاب و همچنین تسویه حساب را به عهده دارد.

بخش مراجع  شامل ۱۶۵۰عنوان کتاب مرجع (منابع فارسی – لاتین) ، پایان نامه ها، اسناد وگزارش‌ها می‌باشد.

شرایـط عضـویت:

– ارائه کارت دانشجویی

– تکمیل  فرم عضویت