انتخاب واحد با تأخیر ترم بهمن ۹۴-۹۳

باطلاع دانشجویان گرامی می رساند، کسانی که به هر نحوی موفق نشده اند در بازه ی زمانی ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه نسبت به امر انتخاب واحد اقدام کنند، یا نتوانسته اند انتخاب واحد خود را تکمیل و تثبیت کنند می توانند از تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۲ ظهر بمدت ۲۴ ساعت نسبت به اخذ، حذف و هرگونه تغییر در انتخاب واحد خود اقدام کنند. بنابراین خواهشمند است حتی الامکان در این روز که غیرقابل تمدید می باشد نسبت به تکمیل و تثبیت فرآیند انتخاب واحد خود اقدام نمایید. بدیهی است مسئولیت عدم انتخاب واحد بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین لازم بذکر است شروع کلاس ها ۱۵ بهمن ماه بوده تاریخ حذف و اضافه پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۳ می باشد.

 

 

همچنین ببینید

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

آئین نامه جدیددریافت