حذف و اضافه انتخاب واحد ترم بهمن ۹۴-۹۳

باطلاع تمامی دانشجویان می رساند،  با توجه به اطلاعیه قبلی، عملیات حذف و اضافه دروس از روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲ ظهر بمدت ۲۴ ساعت امکان پذیر می باشد. لازم بذکر است حذف و اضافه آخرین فرصت ایجاد تغییر در انتخاب واحد شما می باشد، بنابراین حتی الامکان انتخاب واحد خود را نهایی نموده و آن را تثبیت نمایید بدیهی است مسئولیت عدم تکمیل واحدهای اخذ شده و تثبیت انتخاب واحد بر عهده ی شخص دانشجو می باشد.

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …