اطلاعیه: بدهکاران خوابگاه

قابل توجه دانشجویان محترم بدهکار خوابگاه

حداکثر مهلت تسویه بدهی خوابگاه شما تا تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۴ می باشد و پس از آن روزانه مشمول ۱۰هزار تومان جریمه می شوید.فیش واریزی از طریق ایمیل و یا فکس زیر ارسال نمایند:

شماره حساب خوابگاه:  ۰۱۰۲۶۰۹۹۴۸۰۰۵ بانک صادرات- به نام : موسوی، زارعی و هاشمی زاده

ایمیل:   farhangi.tabnak@gmail.com

فکس: ۵۲۷۲۶۱۱۶-۰۷۱

در صورت  ارسال فیش از طریق فکس  جهت اطمینان از دریافت آن با شماره  ۷-۵۲۷۲۴۹۹۶ -۰۷۱  تماس حاصل نمایید(دبیرخانه).

امور خوابگاهها

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …