پیش ثبت نام خوابگاه

قابل توجه متقاضیان خوابگاه

از کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه درخواست می شود پس از دانلود فرم ثبت نام نسبت به تکمیل آن حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۴  اقدام نموده  و از طریق ایمیل و یا فکس زیر ارسال نمایند:

دانلود فرم ثبت نام

ایمیل:   farhangi.tabnak@gmail.com

فکس: ۵۲۷۲۶۱۱۶-۰۷۱

توجه! چنانچه متقاضی بعد از تاریخ فوق الذکر نسبت به ارسال فرم اقدام نماید دانشگاه هیچگونه تعهدی مبنی بر تخصیص خوابگاه  نخواهد داشت.

در صورت  ارسال فرم از طریق فکس  جهت اطمینان از دریافت فرم با شماره  ۷-۵۲۷۲۴۹۹۶ -۰۷۱  تماس حاصل نمایید(دبیرخانه).

امور خوابگاهها

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …