اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد ترم ۹۴۱

باطلاع کلیه دانشجویان می رساند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از روز شنبه ۲۱ شهریورماه شروع می گردد که اطلاعیه کامل آن بهمراه زمان دقیق انتخاب واحد گروه های مختلف متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین ببینید

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

آئین نامه جدیددریافت