اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد ترم ۹۴۱

باطلاع کلیه دانشجویان می رساند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ از روز شنبه ۲۱ شهریورماه شروع می گردد که اطلاعیه کامل آن بهمراه زمان دقیق انتخاب واحد گروه های مختلف متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …