اطلاعیه در خصوص زمان انتخاب واحد

باطلاع تمامی دانشجویان عزیز می رساند ضمن عرض پوزش، بعلت تغییراتی در برنامه ریزی آموزش دانشگاه، انتخاب واحد تمامی رشته های کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته  ) و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) روز شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۲ ظهر بمدت ۲۴ ساعت و انتخاب واحد تمامی رشته های کارشناسی ارشد روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۲ ظهر بمدت ۲۴ ساعت انجام خواهد گرفت. همچنین خواهشمند است اطلاعیه های بعدی در خصوص انتخاب واحد را از طریق همین پایگاه پیگیری نمایید.

 

همچنین ببینید

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

آئین نامه جدیددریافت