قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی

باطلاع می رساند شروع کلاسها از روز شنبه مورخ ۴ مهرماه ۱۳۹۴ می باشد. ضمناً در صورت وجود مشکلاتی از قبیل عدم ارائه واحد درسی در برنامه انتخاب واحدتان خواهشمند است حضوراً نسبت به رفع آن تا تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۴ اقدام نمایید. در غیر اینصورت مسولیت آن بعهده شخص دانشجو می باشد و آموزش پاسخگو نخواهد بود.

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …