اطلاعیه کمیته انضباطی در خصوص امتحانات

ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان در ایام امتحانات پیش رو باطلاعتان می رساند طبق آئین نامه، كميته انضباطي دانشجويان تنها مرجع قانوني در دانشگاه است كه در مورد تخلفات شغلي و شئون و حيثيات دانشجويي كليه شاغلين به تحصيل اتخاد تصميم مي‌كند. در كميته انضباطي احكام در دو مرحله اوليه و قطعي صادر مي‌شود كه احكام اوليه قابل اعتراض و احكام قطعي لازم‌الاجرا است.

بنابراین توجه شما را به برخی از اعمالی اعمالی که ارتکاب آنها در امتحان پایان ترم موجب صدور رأی توسط کمیته انضباطی است جلب می نماییم : 

– شرکت به جای دیگری در جلسه امتحان.
– فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان.
– خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نشتن نام غیرواقعی روی برگه امتحانی.
– داشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه جعلی یا کپی گرفته شده.
– جابجایی صندلی و یا شماره صندلیی.
– همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربردی داشته باشد یا نداشته باشد.
– نوشتن هرگونه مطالبی بر رو قسمت هایی از لباس، کارت ورود به جلسه، کف دست، صندلی و … .
– عکس برداری و یادداشت کردن سؤالها.
– بکارگیری هرنوع برگ و یا کاغذ چرک نویس که مُهر اداره امتحانات بر روی آن نباشد.
– رد و بدل کردن برگ سؤال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان.
– بکار گیری هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه و کتاب غیرمجاز و یا رد و بدل کردن کتاب و جزوه در امتحانهایی که بصورت جزوه باز برگزار می شوند.
– استفاده و یا همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه یادداشت، تلفن همراه، هندزفری، ام پی تری پلیز، ماشین حساب ( ماشین حساب فقط با اجازه استاد ) .
– ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سؤالها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب.
– خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان.
– نگاه کردن به روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی یا کمک به دیگران در پاسخگویی به سؤال ها.
– برقراری اخلال و نابسامانی ( بی نظمی ) به هر شکلی که موجب برهم زدن نظم جلسه امتحان شود.
– بی احترامی و بی حرمتی و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحان.

تنبیه های درنظر گرفته شده مطابق آیین نامه کمیته انضباطی :
۱- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.
۲- دادن نمره ۰/۲۵ به امتحانی که در آن تقلب صورت گرفته است.
۳- منع موقت از تحصیل بمدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات.
۴- منع موقت از تحصیل بمدت یک نیمسال با احتساب سنوات.

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …