تعطیلی بخش اداری دانشگاه

باطلاع می رساند بخش اداری دانشگاه تابناک از تاریخ ۷ الی ۱۷ تیرماه ۱۳۹۵ تعطیل می باشد. بخش اداری دانشگاه جهت انجام امور اداری دانشجویان و اساتید گرامی از تاریخ ۱۷ تیرماه به بعد پاسخگو می باشد.

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …