جدول شهریه ثابت و متغییر در همه مقاطع برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کاردانی ناپیوسته (ویژه مدارک پیش دانشگاهی)

کاردانی پیوسته ( مدارک فنی و حرفه ای )

شهریه ثابت ۳٫۸۱۱٫۵۰۰ شهریه ثابت ۳٫۸۱۱٫۵۰۰
عمومی ۲۴۰٫۰۳۴ عمومی ۲۴۰٫۰۳۴
اصلی و تخصصی (نظری) ۴۴۰٫۰۶۲ اصلی و تخصصی (نظری) ۴۴۰٫۰۶۲
پروژه ۱٫۰۰۰٫۲۴۹ عملی با سه ساعت کار ۵۸۸٫۸۸۳
عملی با  دو ساعت کار ۵۳۵٫۵۱۶ پروژه ۱٫۰۰۰٫۲۴۹
نظری عملی ۳۷۷٫۲۵۴ نظری عملی ۳۷۷٫۲۵۴
پایه نظری ۳۶۰٫۰۵۰ پایه نظری ۳۶۰٫۰۵۰
عملی با دو ساعت کار ۵۳۴٫۹۴۸

توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.

 

جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کارشناسی پیوسته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کارشناسی پیوسته ( فنی مهندسی و پایه)

کارشناسی پیوسته ( گروه علوم انسانی)

شهریه ثابت ۵٫۴۷۹٫۰۳۱ شهریه ثابت ۴٫۵۴۶٫۰۹۳
عمومی ۲۷۶٫۰۳۸ عمومی ۲۶۴٫۰۳۷
عملی با سه ساعت کار ۶۷۷٫۲۱۵ اصلی و تخصصی ( نظری) ۴۱۸٫۰۵۷
اصلی و تخصصی ۵۰۶٫۰۷۱ پروژه ۱٫۱۰۰٫۱۵۴
پروژه ۱٫۱۵۰٫۱۶۲ نظری عملی ۳۹۶٫۰۵۵
عملی با دو ساعت کار ۶۱۵٫۸۴۳ پایه و نظری ۳۹۶٫۰۵۵
نظری – عملی ۴۳۲٫۸۴۲
پایه و نظری ۴۱۴٫۰۵۹

توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.

 

جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کارشناسی ناپیوسته برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کارشناسی ناپیوسته ( فنی مهندسی و پایه)

کارشناسی ناپیوسته ( گروه علوم انسانی)

شهریه ثابت ۴٫۳۸۳٫۲۲۵ شهریه ثابت ۴٫۳۸۳٫۲۲۵
عمومی ۲۴۰٫۰۳۴ عمومی ۲۴۰٫۰۳۴
عملی با سه ساعت کار ۵۸۸٫۸۸۳ اصلی و تخصصی (نظری) ۳۸۰٫۰۹۲
اصلی و تخصصی ( نظری) ۴۴۰٫۰۵۶ پروژه ۱٫۰۰۰٫۲۴۹
پروژه ۱٫۰۰۰٫۲۴۹ پایه و نظری ۳۶۰٫۰۵۰
عملی با دو ساعت کار ۵۳۴٫۹۴۸
نظری – عملی ۳۷۷٫۲۵۴
پایهو نظری ۳۶۰٫۰۵۰

توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.

 

جدول شهریه ثابت و متغییر در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کارشناسی ارشد ( فنی مهندسی)

کارشناسی ارشد ( علوم انسانی)

شهریه ثابت ۹٫۱۹۶٫۰۰۰ شهریه ثابت ۸٫۲۸۱٫۲۴۰
اصلی و تخصصی ( نظری) ۱٫۷۲۰٫۲۴۳ اصلی و تخصصی ۱٫۷۲۰٫۲۴۰
پروژه ۴٫۶۰۰٫۶۴۸ پروژه ۱٫۳۰۰٫۶۴۵
پایه و نظری ۴۴۰٫۰۶۱ پایه ۴۴۰٫۰۶۱

توجه : تمامی مبالغ به ریال می باشد.

 

همچنین ببینید

پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشجویان شروع شد

اطلاعیه وام دانشجویی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه دانشجویی دانشجویان متقاضی …