زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع مختلف کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد می رساند انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ( ترم بهمن ماه )از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳ بهمن ماه بمدت ۴۸ ساعت فعال می گردد .

  • از کلیه دانشجویان تقاضا دارد قبل از انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب ترم های قبل و پرداخت شهریه ثابت خود اقدام نمایند.

  • از تمامی دانشجویان عزیز تقاضا می شود طبق آرایش ترمی نسبت به انتخاب دروس خود اقدام نمایند.

  • ضمناً انتخاب واحد فقط بصورت اینترنتی انجام می گیرد و از مراجعه حضوری خودداری فرمائید.

  • زمان شروع کلاس ها ۱۶ بهمن ماه اعلام می گردد.

توجه : عواقب مالی و آموزشی عدم انتخاب واحد به موقع به عهده دانشجو می باشد.

همچنین ببینید

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

آئین نامه جدیددریافت