تغییرات تاریخ های امتحانات پایان ترم

اساتید و دانشجویان گرامی

 احتراماً با توجه به مشکلات که در بروزرسانی سامانه آموزشی دانشگاه بوجود آمده است به همین منظور امتحانات تاریخ­های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵ بهمن ماه به ترتیب طبق برنامه زیر به ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه تغییر پیدا کرد. (ضمنا ساعت امتحان طبق ساعت اعلامی قبل می ­باشد)

 

تاریخ جدید تاریخ قبل نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۰۸:۰۰ تا حسن صفري آئين زندگي اخلاق کاربردي ۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۰۸:۰۰ تا غلامرضا صفري انديشه اسلامي (۲) ۲
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۱۰:۰۰ تا غلامعباس زارعي انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن ۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۱۲:۰۰ تا ابراهيم صفري تاريخ تحليلي صدر اسلام ۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ از ۱۴:۰۰ تا دکترسيدعلي هاشمي زاده تفسير موضوعي قرآن ۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه انصاري روانشناسي صنعتي ۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا حسن صفري اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي ۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا محمد کاظمي شبکه هاي محلي کامپيوتري ۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا دکترسيدعلي هاشمي زاده اصول فقه ۲ ۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه انصاري روانشناسي اجتماعي کاربردي ۱۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا غلامعباس انصاري دانش خانواده و جمعيت ۱۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا ابراهيم اکبري آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان ۱۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافري معادلات ديفرانسيل ۱۳
تاریخ جدید تاریخ قبل نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا  بشارت نیا مباني ديجيتال ۱۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا مهدي جعفري ايمني در حمل و نقل مواد و خدمات عمومي ۱۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا محبوبه حسيني متون روانشناسي به انگليسي ۲ ۱۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا مرتضي شکوهي آيين دادرسي کيفري ۱۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا عبدالرضا باقري بازاريابي بين الملل ۱۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافري رياضي عمومي (۲) ۱۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا سلمان پاسلاري مباني راهنمايي و مشاوره ۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافري رياضي عمومي (۱) ۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافري رياضي پيش دانشگاهي ۲۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا ابراهيم اکبري روانشناسي تحولي ۲ ۲۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سيدعباس موسوي ساختمانهاي فولادي ۲۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا محمود نامجونسب بيماري هاي شغلي ۲۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا خانم مهندس محبوبه صفري برنامه نويسي مبتني بر وب ۲۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سيدعبدالمحمد فاطمي روش هاي طراحي و توليد صنعتي ۲۷
محل کلاس روز امتحان نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا دکتر حسين کريمي برنامه سازي سيستم ۲۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا داوود  اميني سازه هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله ۲۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سيد مصطفي فاطمي نژاد ارتعاشات مکانيکي ۳۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا دکتر صادق غافري محاسبات عددي ۳۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا سلمان پاسلاري توانبخشي کودکان با نيازهاي ويژه ۳۲
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه محمدي اقتصاد مهندسي ۳۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا فاطمه انصاري روانشناسي تربيتي ۳۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا طيبه بشارت نيا کنترل صنعتي ۳۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا زهير نيک آيين حقوق کار ۳۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا دکتر الله مراد کشاورز حقوق بين الملل خصوصي ۱ ۳۷
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا ابوالقاسم محمدي فيزيک عمومي (۲) ۳۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا سيدعبدالمحمد فاطمي آشنايي با معماري اسلامي ۱ ۳۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا عباس عليزاده تحليل اثربخشي سيستم هاي ايمني ۴۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا ابوالقاسم محمدي فيزيک پيش دانشگاهي ۴۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا شعبان حياتي ماشين هاي الکتريکيDC ۴۲
محل کلاس روز امتحان نام استاد نام درس ردیف
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا ابراهيم اکبري فيزيولوژي اعصاب و غدد ۴۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا عبدالرضا باقري تحقيقات بازاريابي ۴۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا محمد علينژاد کنترل کيفيت ۴۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ از ۰۸:۰۰ تا دکترصادق زماني مباني نظري معماري ۴۶
۴۷

 

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …