لینک کلاس های آنلاین نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ ( سامانه اسکای روم)

دانشجویان گرامی لطفاً قبل از ورود به کلاس به نکات مهم زیر توجه نمائید:

*** ورود به اتاق کلاس های آنلاین نیاز به نرم افزار خاصی ندارد. صرفا از آخرین نسخه های مرورگرهای فایر فاکس یا کروم برای اتصال به کلاس های آنلاین استفاده نمایید. 

*** برای ورود به کلاس های آنلاین بر روی لینک های زیر کلیک کنید و سپس از طریق گزینه میهمان  ابتدا نام و نام خانوادگی خود را نوشته و وارد کلاس آنلاین خود شوید.

لینک کلاس های آنلاین نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ ( سامانه اسکای روم)


نام استاد

لینک کلاس ها

 

۱ دکتر سید علی هاشمی زاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

۲ عبدالرضا باقری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

۳ نجمه بدیعی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

۴ دکتر دوازده امامی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak2

۵ دکتر احمد توانا

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak3

۶ احسان صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4

۷ امیر علی صفری زاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4

۸ عباس علیزاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4

۹ دکتر محمد باقر عامري نيا

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak5

۱۰ دکتر فتاح جعفري

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak6

۱۱ دکتر رحيميان

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak7

۱۲ دکترهوشنگ مالکي مقدم

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak8

۱۳ دکترمحمود  ملکي

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak9

۱۴ دکتر فرخ اورنگ

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak10

۱۵ خانم بشارت نیا

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak11

۱۶ خانم محبوبه صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak11

۱۷ مسعود حافظی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak12

۱۸

حبیب اله آهار

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak13

۱۹ خلیل علینژاد

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

۲۰ محمد علینژاد

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

۲۱ خانم زلیخا غفاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

۲۲ سید عبدالمحمد فاطمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

۲۳ خانم فاطمه انصاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14

۲۴ عبدالرسول رحمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak15

۲۵ غلامعباس زارعی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

۲۶ جعفر راستی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

۲۷ یوسف راستی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

۲۸ دکتر صادق زمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16

۲۹ دکتر علی زمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

۳۰ خانم محبوبه حسینی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

۳۱ مرتضی شکوهی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

۳۲ عابس شیرپور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17

۳۳ خانم زهرا صادقی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20

۳۴ مصطفی صفایی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18

۳۵ غلامرضا صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18

۳۶ ابراهیم صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18

۳۷

دکتر قائدیان

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak19

۳۸

عقیل ملکی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20

۳۹ دکتر مصطفی عباسی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak21

۴۰ ابوالقاسم محمدی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak22

۴۱ خانم مینا مددی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak22

۴۲ اکبر مقیمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak22

۴۳ فرهاد ملایی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak23

۴۴ دکتر محمد علی علی پور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak24

۴۵ دکتر فرج اله علیپور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak25

۴۶ دکتر کامبیز قویمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak26

۴۷ فریبرز کاظمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak27

۴۸ دکتر حمید کریمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak28

۴۹

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak29

۵۰

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak30

۵۱ سید علی اکبر موسوی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

۵۲ حسین منصوری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

۵۳ دکتر ابوالقاسم میرزایی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

۵۴ محمود نامجو نسب

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31

۵۵ حمید رضا نورآفشان

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak32

۵۶ خانم صفیه نوروزی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak32

۵۷ داریوش حیدری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak33

۵۸  ناصر حسین پور

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34

۵۹ سلمان پاسلاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34

۶۰ مهدی جعفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34

۶۱ ابراهیم اکبری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak35

۶۲ سید محمد صادق حقایقی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak35

۶۳ حمزه احمدی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

۶۴ دکتر ستاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

۶۵ مهدی شکیب

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

۶۶ مسعود صادقی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36

۶۷ سید حسن احمدی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

۶۸ علی پاکدل

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

۶۹ خانم زبیده خضری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

۷۰ عباس رحمانی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

۷۱ خانم فاطمه صفری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37

۷۲ دکتر حسین کریمی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

۷۳ دکتر اله مراد کشاورز

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

۷۴ مرتضی کمانکش

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

۷۵ خانم فاطمه محمدی


عادل کولک

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38


https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38

۷۶ غلامعباس انصاری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak39

۷۷ دکتر صادق غافری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak40

۷۸ سید عباس موسوی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak41

۷۹ خانم معصومه عزیزی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak42

۸۰ دکتر سید عماد الدین علوی

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak43

همچنین ببینید

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

آئین نامه جدیددریافت