لینک کلاس های آنلاین نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ( سامانه اسکای روم)

دانشجویان گرامی لطفاً قبل از ورود به کلاس به نکات مهم زیر توجه نمائید:

*** ورود به اتاق کلاس های آنلاین نیاز به نرم افزار خاصی ندارد. صرفا از آخرین نسخه های مرورگرهای فایر فاکس یا کروم برای اتصال به کلاس های آنلاین استفاده نمایید. 

*** برای ورود به کلاس های آنلاین بر روی لینک های زیر کلیک کنید و سپس از طریق گزینه میهمان  ابتدا نام و نام خانوادگی خود را نوشته و وارد کلاس آنلاین خود شوید.

*** فایل راهنمای ورود و شرکت در کلاس های آنلاین ( سامانه اسکای روم)

لینک کلاس های آنلاین نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ( سامانه اسکای روم)

ردیف

نام استاد

لینک کلاس

۱ عبدالرضا باقری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1
۲ خانم نجمه بدیعی

پیمان حیدری

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak1

۳ دکتر دوازده امامی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak2
۴  سيدمحمدصادق میرزاده https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak3
۵ احسان صفری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak3
۶ دکتر پروانه دودمان https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4
۷ مرتضی شکوهی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak4
۸ دکتر عامری نیا

مجید عوض زاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak5

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak5

۹  دکتر اميرحسن ابوالحسنی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak6
۱۰ خانم اعظم رنجبر https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak6
۱۱  صادق پیرایش https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak6
۱۲  دکتر جوکار https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak7
۱۳ خانم فاطمه انصاری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak7
۱۴  دکترعباس صفائی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak8
۱۵ سلمان پاسلاری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak8
۱۶ خانم مینا مددی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak35
۱۷  علي حق شناس https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak9
۱۹ خانم محبوبه حسینی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak9
۲۰ دکتر فرخ اورنگ https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak10
۲۱ سید عبدالمحمد فاطمی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak10
۲۲ خانم بشارت نیا https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak11
۲۳ خانم محبوبه صفری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak11
۲۴ خانم ليلا بهزادی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak12
۲۵ هدايت اله کلانتری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak12
۲۶ مسلم شبانی نژاد https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak13
۲۷  اميرعلي صفری زاده https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak13
۲۸ محمد علینژاد https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14
۲۹ خانم زلیخا غفاری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak14
۳۰ عبدالرسول رحمانی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak15
۳۱ غلامعباس زارعی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16
۳۲ جعفر راستی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16
۳۳ یوسف راستی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16
۳۴ دکتر صادق زمانی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak16
۳۵ دکتر علی زمانی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak17
۳۶ خانم معصومه غلامزاده https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18
۳۷ ابراهیم صفری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak18
۳۸ غلامعباس انصاری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak19
۳۹  خليل عامری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak19
۴۰  عباس علیزاده https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak19
۴۱  خليل علینژاد https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20
۴۲  محمود علینژاد https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20
۴۳  عبدالحسين غفاری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20
۴۴ خانم زهرا صادقی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak20
۴۵ دکتر مصطفی عباسی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak21
۴۶ ابوالقاسم محمدی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak22
۴۷  هادي قائدی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak23
۴۸ اکبر مقیمی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak23
۴۹ دکتر قدرت اله میر فردی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak24
۵۰

۵۱

عباس صفری

محمد حسن زاده

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak25

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak25

۵۱ مصطفی صفایی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak26
۵۲ دکتر هادی نیکرو https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak27
۵۳ دکتر حمید کریمی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak28
۵۴ دکتر ابوالقاسم میرزایی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak29
۵۵  خانم فاطمه کرمی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak29
۵۶ فرهاد ملایی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak29
۵۷ سید مصطفی فاطمی نژاد https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak30
۵۸ غلام رضا صفری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak30
۵۹ سید علی اکبر موسوی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31
۶۰ حسین منصوری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31
۶۱ احسان پوریا مهر https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak31
۶۲ حمید رضا نورآفشان https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak32
۶۳ خانم صفیه نوروزی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak32
۶۴ داریوش حیدری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak33
۶۵ ناصر حسین پور https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34
۶۷ عباس رحمانی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak34
۶۸ ابراهیم اکبری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak35
۶۹ دکتر ستاری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36
۷۰ اعظم همتی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak36
۷۱ موسی کرمی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37
۷۲ دکتر حسین منصوری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak37
۷۳ مرتضی کمانکش https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38
۷۴ خانم فاطمه محمدی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak38
۷۵ محمود نامجو نسب https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak39
۷۶ عابس شیرپور https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak39
۷۷ دکتر صادق غافری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak40
۷۸ مهدی جعفری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak41
۷۹ دکتر داوود سلمانپور https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak41
۸۰ سید محمد صادق حقایقی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak41
۸۱ خانم معصومه عزیزی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak42
۸۲ خانم زبیده خضری https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak42
۸۳ مهدی شکیب https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak43
۸۴ مسعود صادقی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak43
۸۵ دکتر حسین کریمی https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak44
۸۶

۸۷

علی زندی راد

دکتر عادل کولک

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak44

https://www.skyroom.online/ch/mohsen2040/tabnak44

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …