بازدید هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری استان فارس از موسسه آموزش عالی تابناک

به اطلاع تمامی اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان محترم موسسه آموزش عالی تابناک لامرد می رساند ، هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری  استان فارس  برای بررسی امور مختلف مربوط به این موسسه روز سه شنبه مورخه ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ در موسسه حضور دارند.

افراد فوق الذکر می توانند مشکلات خود را  حضوری یا کتبی و یا از طریق مجازی با اعضاء هیات نظارت در میان بگذارند.

جلسه دیدار حضوری و مجازی ( vroom.shirazu.ac.ir/nezarat2) با دانشجویان از ساعت  ۸:۳۰ الی ۹:۳۰ در محل  سالن اجتماعات موسسه برگزار می گردد.

جلسه دیدار حضوری با اعضای هیات علمی موسسه از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰ در محل   دفتر اساتید موسسه برگزار می گردد.

 جلسه دیدار حضوری با کارکنان  موسسه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰ در محل  اتاق ۱۰۸  موسسه برگزار می گردد.

رئیس موسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی تابناک لامرد
هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری استان فارس

 

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …