تبریک موفقیت و قبولی دانشجویان کارشناسی این موسسه در مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

دانش آموختگان ارجمند قبولی ارزشمند و شایسته شما عزیزان در مقطع کارشناسی ارشد را که نشان از همت والا و تلاش بی نظیرتان دارد خدمت شما بزرگواران، خانواده محترمتان و اساتید و کارکنان ارجمند دانشگاه تابناک تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان سعادتمندی و توفیق روزافزون برایتان مسئلت داریم.

مصطفی کاظمی

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست،آموزش عالی تابناک لامرد

ابراهیم رجایی پور

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، آموزش عالی پارس مهر

مرتضی روشن بین

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر

هادی خرمی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان

سعید داردان

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان

امین کثیر

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي –خوزستان

سجاد کاظم پور

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه یزد

لهراسب شکرزاده

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، آموزش عالی تابناک لامرد

سید روح اله موسوی

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، آموزش عالی تابناک لامرد

محمد صحرائیان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، روزانه دانشگاه فسا

مجتبی لک پور

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

ادریس امیر حاجلو اینالو

کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شیراز

یحیی رکوم

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، آموزش عالی آپادانا شیراز

علی آقا حسینی

کارشناسی ارشد طراحی شهری، آموزش عالی ارم شیراز

محمد بینازاده

کارشناسی ارشد معماری کشتی، روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر

امید حامدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، آموزش عالی زند شیراز

یاسر صدوقی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی، روزانه دانشگاه شیراز

مرتضی رضائی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، آموزش عالی ارم شیراز

مصطفی معتمدی فر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شیراز

منصور زلالی

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست ،آموزش عالی رهجويان دانش برازجان

کیمیا پیردهقان

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، آموزش عالی  بين المللي اهل بيت تهران

علی بزرگی حق

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، آموزش عالی تابناک لامرد

محسن عباس پور

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست دانشگاه سمنان

داریوش رشیدی

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست ،غيرانتفاعي علم وفرهنگ –تهران

محمد پایاب

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست، غيرانتفاعي رهجويان دانش برازجان

محمد علی شهبازی

کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست، آموزش عالی تابناک لامرد

مرتضی چراغ چشم

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، آموزش عالی پارس مهر

میثم پاینده

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی، روزانه دانشگاه شیراز

موسی چهره بردار

کارشناسی ارشد مهندسی برق ، آموزش عالی تابناک لامرد

سید حسن موسوی

کارشناسی ارشد مهندسی برق، روزانه دانشگاه خوارزمی تهران

حسین عزیزی

کارشناسی ارشد مهندسی برق، آموزش عالی تابناک لامرد

ساناز علیزاده

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، آموزش عالی تابناک لامرد

حسین قائد

کارشناسی ارشد شیمی ، روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر

جمال الدین عباسی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه یاسوج

عبدالمجید کهوری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، روزانه دانشگاه هرمزگان بندرعباس

نیما نوروزی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه یزد

همچنین ببینید

راه اندازی سامانه جستجوی شغل shoghl.mcls.gov.ir وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در جهت تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به کارجویان، …