قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

باتوجه به بخشنامه وزارت علوم مبنی بر اجباری شدن گذراندن پایان ­نامه و حذف آموزش محور لطفا به نکات زیر توجه فرمائید.

۱- تمامی دانشجویان می بایست فرم شماره ۱ و ۲ را تکمیل و به اداره آموزش تحویل نمایند.

فرم شماره ۱ که مربوط به پیشنهاد استاد راهنما می باشد را تکمیل نموده و از طریق ایمیل به آدرس Tabnakproposal@gmail.com  ارسال ویا به صورت حضوری به آموزش تحویل نمائید. پس از مشخص شدن استاد راهنما توسط شورای آموزشی دانشگاه نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ اقدام نمائید.

توجه : شروع ارسال فرم شماره ۱ از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ الی ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ می باشد.

* لطفا نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آورده و ضمن پیشنهادات استاد راهنمای اصلی نسبت به تکمیل جدول اولویت های بعدی اقدام فرمائید و چنانچه اولویت اصلی شامل شما نشود، بتوان از اولویت های بعدی انتخاب کرد.

اولویت در انتخاب استاد راهنما با دانشجویی می باشد که زودتر فرم شماره ۱ ارسال می نماید.

* فرم شماره ۲ پس از مشخص شدن استاد راهنمای شما توسط دانشگاه، نسبت به تکمیل فرم شماره ۲ اقدام نموده و پس از امضاء استاد راهنما به آموزش تحویل نمائید تا مراحل بعدی به شما اعلام شود.

دانشجویان می توانند اساتید زیر را به عنوان استاد راهنما انتخاب نمایند.

گروه ایمنی:

۱- دکتر علیرضا عسکریان۴- دکتر عبدالرسول رحمانی
۲- دکتر احمد سلطان زاده۵-دکتر حیدر محمدی
۳- دکتر سینا دوازده امامی۶- دکتر رضا محمد زاده

گروه حقوق:

۱- دکتر احمد توانا۳- دکتر محمدباقر عامری نیا
۲- دکتر امیرحسن ابوالحسنی۴- دکتر عبدالامیر جرفی

گروه برق:

۱- دکتر مصطفی عباسی۳- دکتر محمدعلی علیپور
۲- دکتر حسین منصوری۴- دکتر محسن کاظمی

گروه عمران:

۱- دکتر محمدرضا شکاری۳- دکتر داود قائدیان  

** دانشجویان عزیز می توانند از اساتیدی که عضو هیئت علمی دانشگاه های دیگر می باشند با مشورت و تائید آموزش دانشگاه نسبت به انتخاب آنها اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره ۰۷۱۵۲۷۳۰۸۰۰ تماس حاصل فرمائید.         آموزش دانشگاه

همچنین ببینید

برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

قابل توجه دانشجویان محترم برنامه زمانی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب واحد : ۲۹ شهریورماه ( …